Målgruppe: Ledere og medarbejdere med formidlingsopgaver – træning på hold

Kropssprog, stemme og nærvær

Publikum elsker din passion!

Når du brænder for dit emne, får du publikum til at lytte. Din udstråling smitter, fordi du har fat i din personlige gennemslagskraft. Vi er ikke ens og skal forskellige veje for at udfolde vores potentiale. Med min erfaring fra teatret får du rum til at afprøve og træne dine virkemidler, så du kan brænde igennem med dit budskab og overbevise, inspirere eller motivere dine tilhørere.

Hvordan foregår det: I et rart øve-rum, hvor det både er sjovt og lærerigt, arbejder vi med konkrete virkemidler, der gør jer til autentiske og engagerede formidlere:

•I træner at være tilstede og fremstå med autoriet

• I arbejder med kropssprog, der påvirker jeres udstråling

• I træner stemmen, så den er behagelig at lytte til

• I får redskaber til at takle uro og nervøsitet

• I lærer, at skrue op for det der virker

• I får ærlig feedback på jeres oplæg og sparring på udviklingspotentiale

I går hjem med konkrete redskaber, konstruktiv feedback og et fælles sprog, lige til at bruge i det næste oplæg.

Varighed: En halv dag, en til to dage