Referencer

Hvad siger kunderne:

Helles undervisning og vejledning i formidling har givet os helt konkrete redskaber, som vi nu alle bruger i vores individuelle præsentationer i større fora. Vi har især haft fornøjelse af at arbejde med bevidsthed på vores personlige fremtræden. Vores udbytte af kurset har givet os inspiration til og mod på fornyelse. Helles personlige engagement og smittende humør var medvirkende til, at vi alle havde en social, sjov og udbytterig dag. Helle formår at skabe et trygt undervisningsrum og sætte sine kursister under ’tilpas pres’.
Vi kan varmt anbefale at gøre brug af Helles kreative og kommunikative kompetencer.

Syddjurs Erhvervsforening / Lise Holst Olsen & Søren R. Holm

Helle evner at få det personlige udtryk sat i en enkel forståelse.
Det til gavn for den enkeltes læring og forståelse af deres eget udtryk. Helles egen personlighed og udtryk er smittende og gør at alle oplever sig inspireret, rummet og fornøjet. Helles tilgang
og indsigt i, hvordan det enkelte menneske kan udtrykke sig ved at anvende sin egen styrke og rumme egen nervøsitet, giver redskaber med i hverdagen og kan anbefales som et middel til at åbne større sikkerhed omkring det personlige udtryk.

Michael Ellegaard Nielsen, salgsdirektør,
Logica Danmark, Healthcare

Som underviser og én der dagligt kommunikerer med mange forskellige mennesker kan man let forfalde til de velafprøvede parader og den indøvede gestik.
Helle fik én dag til at give os en tur i helikopteren, så vi kunne få løsnet rusten, udfordret vanerne og prøvet et par nye ting. En intens og inspirerende blanding af kommunikation, adfærd, team building og skuespil. I høj grad anbefalelsesværdigt.

Per Schou-Nielsen, director, Training and development, YORK International

Igennem kurset ”Indtag Scenen” er vi nu sikret et godt grundlag for den kommende valgkamp.
Vi fik vores mål om en kvalitetssikring af vores kommunikation opfyldt og dette samtidig med et stort socialt udbytte.
Du var, som kursusleder en kanon god underviser med din levende gennemgang af stoffet.

SOCIALDEMOKRATERNE I ÅRHUS
Kandidatudvalget Birte Rerup

Helle drev en intens proces for en række erfarne ledere, der ønskede at få skærpet deres kommunikation og evne til at få budskaber ud over rampen. Lederne fik gennem øvelser grundig indsigt i egne styrker og forbedringsmuligheder – og Helle formåede gennem præcis personlig feedback at flytte lederne, og skabe et stærkt rum for læring. Alle var på – alle fik værktøjer med hjem. Helles tilgang til kommunikation er helhedsorienteret og tager afsæt i det personlige og er dermed langt mere ambitiøs end tilgangen i den traditionelle præsentationsteknik.

Peder Johansen Chefrådgiver Center for Ledelse

Vi har gennem tiden haft flere foredragsholdere, som skulle få medarbejderne til at give den mere gas. Med udgangspunkt i dit foredrag som formentlig er det mest lærerige vi har haft gennem årene, har medarbejderne fået nogle værktøjer til at styre kunderne med her tænker jeg på kropssprog og kommunikation. Vi glæder os til at se dig en anden gang til et fyraftensmøde.

Karsten Fyhn Direktør i DanWest